Home
Engelenburcht
  • restauratie en herbestemming van het voormalige klooster Sint-Angela

  • restauratie en herbestemming van het voormalige klooster Sint-Angela

  • restauratie en herbestemming van het voormalige klooster Sint-Angela

  • restauratie en herbestemming van het voormalige klooster Sint-Angela

  • restauratie en herbestemming van het voormalige klooster Sint-Angela

  • restauratie en herbestemming van het voormalige klooster Sint-Angela

  • restauratie en herbestemming van het voormalige klooster Sint-Angela

Situering: Kruineikestraat, Tildonck

Opdrachtgever: ImmoKwaliteitsfonds (Ons)

Ontwerper: a33 ism architectenkantoor Lambert-Vancoppenolle

Ontwerp:2011

Opdracht: restauratie en herbestemming van het voormalige klooster Sint-Angela

Het voormalige klooster Sint-Angela is een beschermd monument dat tevens deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht (dorpskern van Tildonk). Een herbestemming was noodzakelijk.
De vzw ImmoKwaliteitsfonds (Ons) kocht het gebouw om er met de steun van de Provincie Vlaams Brabant een sociale campus (“bedrijventerrein voor sociaal-culturele organisaties”) op te richten.

Door middel van een historische analyse werden authenticiteit en waarde vastgelegd. De plus- en minpunten en de mogelijkheden van het pand werden onderzocht. Welke functies passen bij de bestaande ruimtes?
Daarna volgde het ontwerp van een ontsluitingsschema en een eerste voorstel van interne verkaveling, een verdeling van functies, polyvalentie.
Het gebouw wordt aangepast aan hedendaagse normen van comfort, veiligheid, toegankelijkheid …
Bij elke ingreep worden de oorspronkelijke kenmerken zoveel mogelijk behouden.

Over een deel van de herbestemming kom je meer te weten via http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/project2014-18%2B-%2Bderdejaargang...