Home
Publieke ruimte als plaats voor uitwisseling (en mobiliteit)

Publieke ruimte is niet de restruimte tussen gebouwen maar wordt gezien als een motor van stedelijk leven. Het is een plaats voor uitwisseling van goederen, informatie en cultuur, maar ook een plaats voor ontmoeting, waar kansen geschapen worden voor maatschappelijke vernieuwing. De publieke ruimte draagt steeds wisselende activiteiten, moet daarvoor de nodige middelen ter beschikking stellen en tegelijkertijd de nodige polyvalentie in zich dragen. Vooral de plaatsen waar de verschillende verkeersmodi (trein, tram, bus, wegvervoer, fiets, voetganger) elkaar kruisen hebben de mogelijkheid om die motorfunctie waar te maken.