Home
Reconversie, renovatie en restauratie

Hergebruik van het bestaande patrimonium is een duurzaam en economisch uitgangspunt: afbraak en afval wordt vermeden, er wordt bespaard op (ruwbouw)materialen. Tegelijkertijd krijgen teloorgegane stedelijke en industriële omgevingen een nieuwe toekomst en wordt er gespaard op open ruimte. Vaak behoren deze gebouwen en omgevingen tot het collectief geheugen en wensen wij deze sporen uit het verleden zichtbaar te maken en een nieuwe toekomst te geven in de wijzigende samenleving.

Sommige elementen hebben een grote architecturale en culturele kwaliteit, of zijn zeldzaam geworden, dat een grote behoedzaamheid en restauratief vakmanschap aan de dag gelegd moeten worden om deze elementen voor de toekomst te vrijwaren.